CHÍNH PHỦ BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP VỰC DẬY TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19

Ngày 09/09/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết 105/NQ-CP về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19.

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn ra căng thẳng, phức tạp kể từ thời điểm bùng phát, các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cũng đã tự giác, tự lực cùng với sự hỗ trợ từ các cơ chế, chính sách từ Đảng, Quốc hội, Chính phủ để chống đỡ hết mình trước đại dịch, vừa đóng góp cho sự phát triển nền kinh tế – xã hội, vừa đảm bảo thu nhập việc làm cho lao động. Tuy nhiên, trước diễn biến dịch ngày càng phức tạp với các biến chủng mới, tốc độ lây lan nhanh trong thời gian gần đây, các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh vốn đã chịu “ tổn thương” nặng nề, nay sức chống chịu lại tiếp tục suy giảm.

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh kịp thời phục hồi, ổn định sản xuất kinh doanh, Nghị quyết 105/NQ-CP về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19 đã được ban hành.

Theo đó, với mục tiêu tập trung khôi phục, phát triển sản xuất kinh doanh; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có thể hoạt động trở lại. Từ đó, phấn đấu đến hết năm 2021: Lũy kế ít nhất khoảng 01 triệu lượt khách hàng là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được hưởng chính sách tín dụng hỗ trợ ứng phó dịch bệnh; hỗ trợ tối đa cho các đơn vị đang tạm dừng được quay lại hoạt động. Đồng thời thực hiện đầy đủ, kịp thời các giải pháp hỗ trợ như: gia hạn nộp thuế; miễn giảm thuế, phí, tiền thuê đất; hỗ trợ giảm tiền điện, tiền nước, chính sách hỗ trợ người lao động,..

Căn cứ theo Nghị quyết 105/NQ-CP, Chính phủ quyết nghị 4 nhóm giải pháp chính như sau:

  1. Thực hiện quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh phục hồi, duy trì và phát triển sản xuất, kinh doanh gắn với bảo đảm an toàn phòng, chống dịch.
  2. Đảm bảo ổn định sản xuất, lưu thông hàng hoá thông suốt, hiệu quả, an toàn, khắc phục gián đoạn chuỗi cung ứng
  3. Hỗ trợ cắt giảm chi phí, tháo gỡ khó khăn về tài chính, dòng tiền cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh
  4. Tạo điều kiện thuận lợi về lao động, chuyên gia.