Văn Bản

STT TÊN TÀI LIỆU LOẠI VĂN BẢN NGÀY BAN HÀNH GHI CHÚ TẢI VỀ
1 Về việc hưởng ứng đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh Công văn 26/12/2021 Tài liệu
2 V/v phối hợp khảo sát đánh giá tình hình doanh nghiệp trước diễn biến giai đoạn 2 của đại dịch Covid-19. Công văn 24/12/2021 Tài liệu
3 Về việc Đề nghị Cung cấp thông tin doanh nghiệp Quyết định 17/12/2021 Tài liệu
4 Văn bản 02 Quyết định 12/04/2011

Nội dung tóm tắt

Tài liệu
5 Văn bản 01 Hướng dẫn 12/02/2020

Về việc đề cử xét trao tặng Giải thưởng Kovalevskaia năm 2021

Tài liệu