UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị triển khai các hoạt động chuyển đổi số năm 2022

Thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; sáng 16-3; Uỷ ban Nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai các hoạt động chuyển đổi số năm 2022.

+ Đồng chí Nguyễn Đăng Bình – Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo về hoạt động chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn chủ trì cuộc họp.

+ Tham dự có các đồng chí: Phạm Duy Hưng – Phó chủ tịch UBND tỉnh; Hà Văn Tiến  – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cùng các thành viên Ban chỉ đạo và thành viên Tổ giúp việc Ban chỉ đạo về chuyển đổi số của tỉnh.

Cuộc họp với sự chủ trì Đồng chí Nguyễn Đăng Bình – Chủ tịch UBND tỉnh cùng Phạm Duy Hưng – Phó chủ tịch UBND tỉnh

+ Hội nghị còn có sự tham gia của  các chuyên gia về chuyển đổi số: Ông  Nguyễn Kim Hùng – Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng thư ký Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bắc Kạn, Viện trưởng Viện khoa học Quản trị doanh nghiệp và Kinh tế số Việt Nam, Chủ tịch Tập đoàn Kim Nam; ông Phạm Minh Tuấn – Giám đốc Trung tâm Chính quyền điện tử Tập đoàn FPT.

Cùng đại diện các sở ban ngành, doanh nghiệp tham gia thảo luận tại cuộc họp

Báo cáo tổng kết hoạt động chuyển đổi số tỉnh năm 2021 do đồng chí  Hà Văn Tiến – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn trình bày, nêu rõ: Năm 2021, hoạt động chuyển đổi số của tỉnh đã được thực hiện cơ bản và đạt được những thành quả nhất định. Tuy nhiên, hoạt động này vẫn còn hạn chế nhất định như hạ tầng ứng dụng còn nhiều hạn chế; việc ứng dụng thông tin cấp xã và một số huyện còn chậm, chưa có tính thống nhất và đồng bộ; nhân lực có trình độ chuyên môn về chuyển đổi số còn thiếu và chưa chuyên sâu… Khắc phục những bất cập đó, năm 2022 cần phổ cập chuyển đổi số trong toàn tỉnh như thông tin cập nhật danh tính, sức khỏe điện tử, dạy học trực tuyến…. Đối với cấp huyện, xây dựng thí điểm mô hình chuyển đổi số từ đó tạo tiền đề thực hiện chuyển đổi số toàn tỉnh. Ban chỉ đạo về chuyển đổi số của tỉnh sẽ tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành, địa phương tập trung triển khai các nhiệm vụ để thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số; trước hết là chuyển đổi nhận thức; quan tâm phát triển nhân lực; kiến tạo thể chế, xây dựng cơ chế, chính sách cho chuyển đổi số; đòng thời phát triển hạ tầng số, nền tảng số, hệ thống thông tin; tạo lập niềm tin, bảo đảm an toàn an ninh mạng; hợp tác nghiên cứu phát triển và đổi mới sáng tạo trong môi trường số… 

Đồng chí Hà Văn Tiến – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn nêu kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch chuyển đổi số năm 2022

Đại biểu đại diện các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tư vấn cho Ban chỉ đạo về triển khai hoạt động chuyển đổi số của tỉnh Bắc Kạn dự hội nghị cũng đã phát biểu, đưa ra các giải pháp hướng tới thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số toàn tỉnh trong thời gian tới. Trong đó, ông Nguyễn Kim Hùng – Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng thư ký Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bắc Kạn, Viện trưởng Viện khoa học Quản trị doanh nghiệp và Kinh tế số Việt Nam, Chủ tịch Tập đoàn Kim Nam đề xuất: Cần quyết liệt hơn nữa trong công tác chuyển đổi số trên toàn tỉnh nhưng cần phải “chuyển đổi số xanh”, không đánh đổi môi trường, tiến bộ và công bằng xã hội. Trong điều kiện dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, việc đào tạo nhân lực chuyển đổi số tiến hành thông qua hình thức đào tạo trực tuyến E-Learning, nhưng cần kiểm soát để bảo đảm chất lượng. Trong quá trình thực hiện chuyển đổi số một cách đồng bộ, trước hết hoạt động xúc tiến thương mại bằng giao dịch điện tử với giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt…

Ông Nguyễn Kim Hùng – Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng thư ký Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bắc Kạn, Viện trưởng Viện khoa học Quản trị doanh nghiệp và Kinh tế số Việt Nam, Chủ tịch Tập đoàn Kim Nam Đề xuất về giải pháp chuyển đổi số của tỉnh trong năm tới 

Cũng tại Hội nghị, đại diện Sở Công thương tỉnh cho rằng, các mục tiêu, tiêu chí đặt ra cần có quy chế thực hiện rõ ràng, đảm bảo thực hiện triệt để và đạt được mục tiêu đã đề ra. Cần phát huy các nguồn lực sẵn có nhằm khai thác thế mạnh, hỗ trợ nhau tạo ra thể thống nhất đồng bộ hoá dữ liệu từ cấp tỉnh xuống cơ sở. Theo đại diện Sở Y tế: Ngành sẽ tập trung vào công tác chuyển đổi số hướng tới xây dựng bệnh án điện tử, hồ sơ sức khỏe điện tử giúp đồng bộ hoá hồ sơ sức khỏe công dân. Về nguồn lực đảm bảo thực hiện hoạt động chuyển đổi số, đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư đưa ra giải pháp: Ngoài nguồn lực tự cân đối của doanh nghiệp đầu tư cho chuyển đổi số, ngân sách có thể  hỗ trợ 20% kinh phí để các doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện nhiệm vụ này, coi đây như là gói hỗ trợ thúc đẩy chuyển đối số cho doanh nghiệp…

Đại diện các sở ban ngành của tỉnh đưa ra ý kiến đề xuất 

Trong ý kiến Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đăng Bình – Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo về hoạt động chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn nêu rõ: Cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm của từng đơn vị, địa phương; đồng thời đề ra và thực hiện các giải pháp để góp phần giúp thúc đẩy chuyển đổi số trên toàn tỉnh đạt kết quả cao. UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành tập trung vào các nhiệm vụ chuyển đổi số; tập trung rà soát cơ sở dữ liệu các nền tảng cơ sở đã có nhằm tối ưu đồng bộ toàn tỉnh; thành lập tổ công nghệ cộng đồng nhằm hỗ trợ các cơ quan, địa phương trong chuyển đổi số. Các đơn vị, địa phương chủ động triển khai số hoá dữ liệu; không trông chờ khi đầy đủ công nghệ mới tiến hành; cần chủ động, sáng tạo nhằm tiếp cận số hoá tới người dân. Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao cho Ban chỉ đạo và Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo tập trung tham mưu, lắng nghe tổng hợp các ý kiến, từ đó đưa ra các giải pháp chuyển đổi số tối ưu trên toàn tỉnh.