Sở công thương tỉnh tập huấn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực lĩnh vực xuất nhập khẩu

Ngày 28/6, Sở Công thương tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực lĩnh vực xuất nhập khẩu cho đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Tiến sĩ Ngô Duy Ngọ- nguyên Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Hungary đã trao đổi về tình hình xuất nhập khẩu của Việt Nam; cơ cấu xuất khẩu hàng hóa và yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu. Các nội dung về tổ chức đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; thực trạng đội ngũ nhân lực làm công tác xuất nhập khẩu của Việt Nam; thực trạng cơ sở vật chất phục vụ công tác xuất nhập khẩu của Việt Nam; tổ chức sản xuất và xuất khẩu hàng hóa; vấn đề logistics trên thế giới và Việt Nam…

Thực trạng công tác quản lý xuất nhập khẩu của Việt Nam; một số rào cản trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa; tìm kiếm và đánh giá thị trường… Vấn đề đào tạo nguồn nhân lực để đẩy mạnh xuất nhập khẩu của Việt Nam; đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật và người lao động. Đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm, thực tiễn hoạt động tìm kiếm đối tác, thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu đối với một số mặt hàng nông sản, mặt hàng có lợi thế xuất khẩu của Việt Nam.

Hoạt động tập huấn nhằm trang bị, cung cấp những kiến thức, kỹ năng cơ bản để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, người lao động trực tiếp của doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh các mặt hàng có lợi thế xuất khẩu trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt là với những kiến thức cơ bản về hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, tìm kiếm đánh giá thị trường, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh sẽ có các kế hoạch điều chỉnh, áp dụng trong quá trình sản xuất, chế biến để nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh đối với hàng hóa có lợi thế xuất khẩu./.