Hội nghị Ban Chấp hành và Tổng kết hoạt động năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 Doanh nghiệp Hiệp hội tỉnh Bắc Kạn

Chiều ngày 17/02/2022 vừa qua tại Văn phòng Hiệp hội Bắc Kạn diễn ra Hội nghị Ban Chấp hành và Tổng kết hoạt động năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 Hiệp hội  tỉnh Bắc Kạn. 

Tham dự tại hội nghị có sự hiện diện:

+ Ông Lê Thanh Hải – Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp
+ Ông Nguyễn Kim Hùng – Phó chủ tịch thường trực, kiêm tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp
+ Ông Trần Đình Chiến – Phó Chủ tịch, kiêm Trưởng Ban Kiểm tra
+ Ông Nguyễn Ngọc Sao – Phó Chủ tịch Hiệp hội
+ Ông Nguyễn Văn Nam –  Phó Chủ tịch Hiệp hội
+ Ông Phạm Văn Hạnh –  Phó Chủ tịch Hiệp hội
+ Ông Phạm Quốc Toản – Phó Chủ tịch Hiệp hội
+ Cùng Uỷ viên Ban chấp hành, các thành viên, doanh nghiệp

Hội nghị Ban Chấp hành và Tổng kết hoạt động năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Bắc Kạn được diễn ra vào chiều 17/02 vừa qua 

Năm 2021 là năm chìm trong làn sóng Covid 19 hoành hành khiến các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Với nỗ lực và sự cố gắng, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Bắc Kạn đã có những thành quả nhất định. Đại diện Ban chấp hành Hiệp hội, Đồng chí Lê Thanh Hải – Chủ tịch Hiệp hội đã đánh giá cao công tác tổ chức cũng như hoạt động của Hiệp hội trong năm 2021 vừa qua. Hiệp hội doanh nghiệp Bắc Kạn trong năm 2021 đã phát huy tốt vai trò là cầu nối giữa các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Uỷ ban Nhân dân Tỉnh đánh giá cao với các hoạt động tuyên truyền, liên kết, hỗ trợ cũng như từ thiện nhân đạo của Hiệp hội. Trong năm 2022 cần phát huy xây dựng Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Bắc Kạn vững mạnh, hoạt động hiệu quả hơn nữa. 

Đồng chí Lê Thanh Hải – Chủ tịch Hiệp hội phát biểu chúc mừng hoạt động của Hiệp hội năm 2021 và định hướng năm 2022

  Báo cáo Kết quả hoạt động của hiệp hội năm 2021, Hiệp hội đã tổng kết một số kết quả đạt được trong năm 2021 như sau: 

 • Trong năm 2021, Hiệp hội đã vận động hội viên chấp hành tốt mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương. Hiệp hội đã phối hợp với Tập đoàn Kim Nam tổ chức, tập huấn các chương trình về chuyển đổi số của tỉnh, các vấn đề liên quan tới pháp chế cũng như hội nghị tuyên truyền các chính sách về bảo hiểm của Tỉnh.
 • Hiệp hội đã tổ chức thành công Đại hội Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021-2026. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hiệp hội khoá IV gồm 29 đồng chí; Ban Thường vụ Hiệp hội 09 đồng chí và bầu Ban Kiểm tra Hiệp hội gồm 05 đồng chí.
 • Các công tác nâng cao vai trò, cầu nối giữa cộng đồng doanh nghiệp với các cơ quan quản lý nhà nước được hiệp hội chú trọng. Hiệp hội thường xuyên tổ chức các hội nghị phối hợp hợp tác, chương trình liên kết giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn cũng như trao đổi thông tin giúp các doanh nghiệp ngày càng phát triển. 
 • Về các hoạt động từ thiện nhân đạo, trong năm 2021 các doanh nghiệp hội viên cũng đã chung tay ủng hộ phòng chống dịch COVID -19 của tỉnh được 2.050.000.000 VNĐ, kêu gọi đấu giá quyên góp từ thiện cho trẻ em nghèo trên địa bàn tỉnh với tổng giá trị quy đổi gần 400 triệu

Tại Hội nghị, các thành viên đã lắng nghe và tiếp thu được nhiều ý kiến đóng góp giá trị từ các đồng chí trong Hiệp hội để hoàn thiện kế hoạch hoạt động, quy chế của Hiệp Hội trong năm 2022

Với những kết quả đạt được của năm 2021 của Hiệp hội doanh nghiệp, Ông Nguyễn Kim Hùng – Phó chủ tịch thường trực, kiêm tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Bắc Kạn đưa ra các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2022: 

 • Tiếp tục nâng cao năng lực hoạt động cả về tổ chức và công tác hội, tăng cường vận động phát triển hội viên. Tổ chức kiện toàn bộ máy, triển khai nhiệm vụ trọng tâm của Hiệp hội, tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Hiệp hội Doanh nghiệp lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021-2026. 
 • Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động các hội, các doanh nghiệp thành viên vừa đảm bảo thực hiện công tác phòng, chống dịch covid-19 vừa đảm bảo ổn định sản xuất kinh doanh theo quy định của luật pháp; nâng cao trách nhiệm xã hội, văn hoá kinh doanh; xây dựng quan hệ lao động hài hoà, bảo vệ môi trường và tham gia các hoạt động xã hội khác phù hợp với mục tiêu của hiệp hội
 • Tăng cường giao lưu học hỏi với các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp tỉnh bạn
 • Tiến hành khảo sát, điều tra, đánh giá về tình hình hoạt động, nhu cầu của  doanh nghiệp, tổ chức các lớp tập huấn về đào tạo, trợ giúp nguồn nhân lực, nâng cao  quản lý doanh nghiệp; tập huấn về tuyên truyền phổ biến pháp luật, các cơ chế, chính  sách cho doanh nghiệp. Các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức các hoạt động dịch vụ khác theo quy định của pháp luật
 • Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kết nạp hội viên, thành lập các hội doanh nghiệp cấp huyện, chi hội các xã phường ,….tích cực phát triển hội viên, phấn đấu trong năm kết nạp từ 100 đến 200 hội viên mới, hình thành cộng đồng doanh nhân nêu cao tinh thần đoàn kết, hợp tác và phát triển
 • Nghiên cứu, phối hợp với các sở, ngành, các hiệp hội doanh nghiệp tổ chức từ 5 đến 10 hội thảo, hội nghị chuyên đề nhằm hỗ trợ, phát triển cộng đồng doanh nghiệp. 
 • Hỗ trợ các doanh nghiệp để tăng cường ứng dụng, sử dụng các phần mềm quản lý, tích hợp chức năng chữ ký số trực tiếp trên hệ thống Một cửa điện tử và Cổng dịch vụ công của tỉnh và phần mềm Verco24.com 
 • Phát huy vai trò là cầu nối phản biện với các cơ chế chính sách Nhà nước tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh. 
 • Thực hiện tốt Chương trình hành động của UBND tỉnh Bắc Kạn trong đó trọng tâm là phát triển công nghiệp. 
 • Tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức công bố chỉ số năng lực cạnh tranh  (DDCI) cấp tỉnh năm 2021 và tiếp tục thực hiện khảo sát đánh giá cảm nhận của doanh nghiệp về môi trường đầu tư kinh doanh cấp huyện, thành phố và các sở, ban, ngành tỉnh Bắc Kạn năm 2022. 
 • Tiếp tục phối hợp với Sở tư pháp tuyên truyền pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp và hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp. 
 • Đẩy mạnh các hoạt động xã hội từ thiện, tiếp tục ủng hộ phòng chống dịch COVID-19. 
 • Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10

Đồng chí Nguyễn Kim Hùng – Phó chủ tịch thường trực kiêm  tổng thư ký Hiệp hội phát biểu về nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

Cũng trong hội nghị, Ban chấp hành Hiệp hội đã thông qua quyết định Chứng nhận đăng ký hoạt động công nghệ của Hiệp hội tỉnh mang tên “ Trung tâm chuyển đổi số Kim Nam Bắc Kạn” với những hoạt động trọng tâm sau: 

 • Quy hoạch, kế hoạch, chương trình và dự án phát triển các hoạt động chuyển đổi số đặc biệt khu vực doanh nghiệp 
 • Liên kết cộng động các doanh nghiệp, chuyển đổi số với các cơ quan, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh. 
 • Nghiên cứu, xây dựng các giải pháp giúp cơ quan, doanh nghiệp chuyển đổi số, hỗ trợ kỹ thuật chuyển đổi số tối ưu.
 • Xây dựng nền tảng công nghệ giúp doanh nghiệp cơ quan tổ chức chuyển đổi số
 • Phát triển nguồn nhân lực số, doanh nghiệp số, công nhân số, nguồn nhân lực về thương mại điện tử.

Tại hội nghị, Ban chấp hành và hội viên cũng thảo luận và đưa ra các giải pháp tối ưu nhằm đưa hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh ngày càng lớn mạnh và phát triển. Năm 2022 Hiệp hội quyết tâm đạt được các mục tiêu đề ra, xứng đáng là cầu nối cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.