Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh vận động khảo sát trực tuyến về chuyển đổi số hướng tới số hoá doanh nghiệp

Theo Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 14 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về “Thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam”, nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin và triển khai chuyển đổi số cho các doanh nghiệp thành viên VCCI nói riêng và với hệ thống doanh nghiệp Việt Nam nói chung. Liên đoàn Công nghiệp và thương mại VCCI đã huy động tổ chức thực hiện nội dung khảo sát cho cộng đồng doanh nghiệp tại Việt Nam.


Theo đó, các doanh nghiệp tham gia khảo sát sẽ được VCCI sẽ tặng Bộ công cụ quản trị doanh nghiệp miễn phí (Giải pháp văn phòng điện tử, Giải pháp chữ ký số điện tử, Giải pháp phần mềm kế toán, Giải pháp AI chấm công, Giải pháp quản lý nhân sự, Giải pháp cung cấp website chuyên nghiệp cho các doanh nghiệp…) phù hợp nhất, giúp Doanh nghiệp tiết kiệm chi phí quản lý, vận hành và gia tăng doanh thu kinh doanh hơn so với hiện tại.
Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Bắc Kạn hưởng ứng khảo sát này nhằm hướng tới giải pháp số hóa chuyển đổi số các doanh nghiệp tại Việt Nam. Thường trực Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh đề nghị các doanh nghiệp tại tỉnh Bắc Kạn nói chung, hội viên thuộc Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Bắc Kạn nói riêng tích cực tham gia khảo sát trực tuyến.

*  Doanh nghiệp khảo sát tại: https://vcci-erp.vn/

* Thời gian tham gia khảo sát: từ ngày 02-3-2022 đến ngày 20-4-2022.