Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tham dự hội nghị bàn về cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2022

Chiều nay, đồng chí Đinh Quang Tuyên – Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị bàn về giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tiếp tục nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2021. 

Tham dự hội nghị có đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Lao động – Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Nội vụ, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh; Toà án nhân dân tỉnh, cục Thuế tỉnh; Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố và lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh do ông Nguyễn Kim Hùng Phó chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký, đại diện.

Theo kết quả công bố của VCCI, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021 của tỉnh Bắc Kạn đạt 62,26 điểm, tăng 0,29 điểm so với năm 2020, xếp hạng 48/63 tỉnh, thành phố. Tuy tăng 11 bậc so với năm 2020 nhưng chỉ số PCI của Bắc Kạn vẫn thuộc nhóm các tỉnh xếp thứ hạng trung bình của cả nước. Trong 10 chỉ số thành phần, có 06 chỉ số tăng điểm, gồm: Tiếp cận đất đai, tính minh bạch, chi phí thời gian, chi phí không chính thức, cạnh tranh bình đẳng, tính năng động; 01 chỉ số giữ nguyên điểm là Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp; 03 chỉ số giảm điểm, gồm: Gia nhập thị trường, đào tạo lao động, thiết chế pháp lý.

Chỉ số năng lực cạnh tranh PCI năm 2021 xếp hạng thứ 48/63 tỉnh thành ( Xếp hạng trung bình)

Từ thực tế đó, chỉ đạo trực tiếp mục tiêu hoạt động năm 2022; đồng chí Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nêu rõ: Trong năm 2022, Bắc Kạn cố gắng nâng dần vị trí xếp hạng PCI của tỉnh tăng ít nhất 01 bậc, cải thiện toàn diện điểm số của các chỉ số thành phần. Trong đó, tập trung cải thiện vào 03 chỉ số thành phần giảm năm 2021. Cụ thể: chỉ số gia nhập thị trường; chỉ số Đào tạo lao động; chỉ số Thiết chế pháp lý. Bên cạnh đó, tiếp tục duy trì và cải thiện 07 chỉ số thành phần còn lại, gồm: Tiếp cận đất đai, tính minh bạch, chi phí thời gian, chi phí không chính thức, cạnh tranh bình đẳng, tính năng động và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp. UBND, HĐND tỉnh phối hợp với các bộ, ban, ngành, Hiệp hội doanh nghiệp nỗ lực phấn đấu để nâng chỉ số PCI cải thiện hơn.

Đồng chí Đinh Quang Tuyên – Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đại diện hiệp hội doanh nghiệp, đồng chí Nguyễn Kim Hùng đưa ý kiến đề xuất cần xem xét và đưa ra chỉ thị, kế hoạch cụ thể, giao cho Hiệp hội triển khai tổ chức đánh giá năng lực cạnh tranh PCI và DCCI thường xuyên nhằm kịp thời nắm bắt và cải thiện các chỉ số chưa tốt. Cần mở thêm các cuộc đối thoại với các bộ ban ngành, hiệp hội liên quan để đánh giá lại chỉ tiêu PCI ít nhất 2 lần/năm. Đồng thời cần đẩy manh truyền thông về các tiêu chí đánh giá PCI để nắm rõ và cải thiện.

Đại diện hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, đồng chí Nguyễn Kim Hùng phát biểu tại hội nghị

Về kế hoạch triển khai thực hiện mục tiêu của tỉnh, đồng chí Phó CT thường trực UBND tỉnh đề nghị Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tuyên truyền, phổ biến Kế hoạch này đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; tích cực tham gia thực hiện một số nhiệm vụ do UBND tỉnh phân công.Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh, vướng mắc, các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, hiệp hội doanh nghiệp và đơn vị có liên quan kịp thời phản ánh về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét điều chỉnh cho phù hợp.