Đại diện hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tham dự hội nghị của Ban kinh tế Trung ương về định hướng phát triển doanh nghiệp

Chiều 15/9, tại trụ sở VCCI, Đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương làm việc với đại diện đội ngũ doanh nhân, cộng đồng doanh nghiệp về tình hình thực hiện Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị, Khoá 11. Hội nghị với sự chủ trì của Trưởng Ban Kinh tế Trung ương – Trần Tuấn Anh; Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)-  Phạm Tấn Công. Đại diện hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Ông Nguyễn Kim Hùng – Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký tham dự hội nghị. 

Ông Trần Tuấn Anh, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo và Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công đồng chủ trì hội nghị

Phát biểu tại hội nghị,  Trưởng Ban Kinh tế Trung ương – Trần Tuấn Anh nhấn mạnh  vai trò quan trọng của doanh nghiệp, doanh nhân trong đời sống chính trị của đất nước, tham gia ngày càng tích cực vào quá trình xây dựng, giám sát, phản biện chính sách và là đầu tàu trong việc thực hiện  Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị, Khoá 11. Ông  khẳng định, doanh nghiệp, doanh nhân là nguồn lực chủ yếu giúp thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế xã hội.  Đội ngũ doanh nhân Việt Nam đã thể hiện sự kết tinh và tiêu biểu cho ý chí, nghị lực vươn lên làm giàu của dân tộc Việt Nam; là lực lượng chủ lực, tiên phong tạo ra nhiều công ăn việc làm, sinh kế cho người lao động, qua đó, góp phần xóa đói, giảm nghèo. 

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương – ông Trần Tuấn Anh nêu rõ vai trò quan trọng của doanh nghiệp, doanh nhân trong việc phát triển nền kinh tế đất nước 

Bên cạnh kết quả  đạt được, Trưởng ban kinh tế cũng chỉ đạo: đại diện các hiệp hội doanh nghiệp, doanh nghiệp cần tập trung làm rõ các quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết 09 về thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết; kết quả thực hiện 7 nhóm nhiệm vụ của nghị quyết; vai trò của đội ngũ doanh nhân, cộng đồng doanh nghiệp trong việc thúc đẩy quá trình công nghiệp hoá – hiện đại hoá và hội nhập kinh tế ở Việt Nam; đâu là những cơ hội và thách thức cho việc xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045; đề xuất các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Phạm Tấn Công nêu ra kết quả đạt được của Nghị quyết 09 của Bộ chính trị

Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Phạm Tấn Công nêu rõ: Nghị quyết 09 đã tạo ra sự nhất quán và xuyên suốt về mặt chủ trương, chính sách, hệ sinh thái cho cộng đồng doanh nghiệp hoạt động ngày càng thuận lợi hơn, trong đó đáng kể là nhận thức của xã hội về vai trò của doanh nghiệp và môi trường kinh doanh ngày càng được cải thiện, đã góp phần quan trọng vào sự phát triển, lớn mạnh của cộng đồng doanh nghiệp như hiện nay. Ông cũng kiến nghị, cần xây dựng đội ngũ doanh nhân Việt Nam lớn mạnh về số lượng và chất lượng như Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra, đề nghị Đảng, Nhà nước có chủ trương, định hướng và quan tâm tạo điều kiện thúc đẩy xây dựng đạo đức, văn hóa doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam trong thời kỳ mới, Xây dựng và hình thành các thiết chế văn hóa của doanh nhân Việt Nam.

Ông Nguyễn Kim Hùng – Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký tham dự sự kiện

Đại diện hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tham dự, ông Nguyễn Kim Hùng tiếp thu những ý kiến về định hướng thực hiện trong thời gian tới của Trưởng ban kinh tế Trung ương và Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Tiếp thu những chỉ đạo trên, hiệp hội doanh nghiệp tỉnh sẽ triển khai các phương hướng thực hiện chỉ thị 09 của Bộ chính trị trong thời gian tới.