Đại biểu Trung tâm chuyển đổi số Kim Nam Bắc Kạn và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tham gia hội nghị đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số 2022

Chiều nay ngày 24/3, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị trực tuyến về đẩy mạnh chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số năm 2022.

Hội nghị đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số 2022 được Bộ Công thương tổ chức

Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn do ông Nông Văn Niệp – Phó giám đốc sở TT và TT chủ trì với sự tham gia của một số thành viên Ban chỉ đạo chuyển đổi số của tỉnh cùng sự tham gia của ông Nguyễn Kim Dũng – Giám đốc trung tâm chuyển đổi số Kim Nam Bắc Kạn, đại diện Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và một số cơ quan liên quan.

Ông Nông Văn Niệp – Phó giám đốc sở Thông tin Truyền thông tỉnh chủ trì hội nghị tại đầu cầu Bắc Kạn

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số theo Quyết định số 377/QĐ-BTTTT ngày 26/3/2021 phê duyệt Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số và Quyết định số 1970/QĐ-BTTTT ngày 13/12/ 2021 phê duyệt Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Hội nghị này bàn thảo các giải pháp nhằm đẩy mạnh chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện mục tiêu chuyển đổi số năm 2022. 

Theo kết quả khảo sát nhu cầu chuyển đổi số của doanh nghiệp tại Việt Nam, có 30% người dùng khẳng định họ sẽ không thể vượt qua những trở ngại do đại dịch nếu không ứng dụng các nền tảng kỹ thuật số. Trung bình có khoảng 2 nền tảng số được sử dụng để tiếp cận nhu cầu mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng. Các dịch vụ thanh toán số, bảo hiểm số, chuyển tiền điện tử, cho vay qua nền tảng số trong các năm tiếp theo dự báo sẽ có sự tăng trưởng rõ rệt thông qua việc ứng dụng các dịch vụ Digital Marketing, dịch vụ web, phân tích dữ liệu số, phần mềm vận hành, lưu trữ đám mây, phần mềm tích hợp…

Hiện nay, các hoạt động ứng dụng công nghệ để thích ứng trạng thái bình thường mới của các doanh nghiệp đang được áp dụng như nâng cao các kênh bán hàng giao dịch số theo hình thức B2B và B2C; tăng cường làm việc online; nâng cao sự phụ thuộc hệ sinh thái trong nước thay vì nước ngoài; tăng nhu cầu về truy xuất nguồn gốc sản phẩm; tăng khả năng tự động hóa, ứng dụng Robot …

Để thúc đẩy hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số, Hội nghị đưa ra chương trình xác định chỉ số mức độ chuyển đổi doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số bằng cổng thông tin SMEdx và FDI. Để thực hiện mục tiêu có 30% các doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số; cần bồi dưỡng, tập huấn, tư vấn, đôn đốc các địa phương, doanh nghiệp tích cực triển khai các hoạt động chuyển đổi số; đồng thời tổng hợp số lượng doanh nghiệp sử dụng nền tảng số và đánh giá mức độ sử dụng. 

Hội nghị đã đưa ra định hướng hành động năm 2022 và nhiệm vụ chuyển đổi số của địa phương

Thực hiện định hướng chuyển đổi số cũng như kế hoạch hành động của Bộ Thông tin và Truyền thông về chuyển đổi số, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông yêu cầu Trung tâm chuyển đối số Kim Nam Bắc Kạvà Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh khẩn trương xây dựng kế hoạch để đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi số tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong thời gian tới, tiến tới số hoá, chuyển đổi số tại doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, mà trọng tâm là “kết nối, cung cấp, quảng bá, tư vấn, marketing, đào tạo, truyền thông” trên cơ sở ứng dụng các nền tảng số.