Chi cục thuế tỉnh nỗ lực triển khai áp dụng hóa đơn điện tử

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Thuế và UBND tỉnh, Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn đã và đang tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ triển khai áp dụng hoá đơn điện tử (HĐĐT), phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao, tạo thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã trong hoạt động sản xuất, kinh doanh…

Thực hiện hóa đơn điện tử theo Quyết định số 206/QĐ-BTC của Bộ Tài chính, Bắc Kạn đề ra mục tiêu đến hết ngày 31/5/2022 hoàn thành 90% và đến hết ngày 30/6/2022 hoàn thành 100% số lượng doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh đang sử dụng hóa đơn giấy chuyển sang sử dụng HĐĐT.

Theo Cục Thuế tỉnh, trên cơ sở chỉ đạo của Tổng cục Thuế và UBND tỉnh, để việc triển khai HĐĐT trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả cao, Cục Thuế tỉnh đã chủ động tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 548/QĐ-UBND ngày 06/4/2022 về việc thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ thường trực triển khai áp dụng HĐĐT. Ngày 06/4/2022, Cục Thuế tỉnh ban hành Quyết định số 166/QĐ-CTBCA về việc thành lập Trung tâm Điều hành triển khai HĐĐT; Quyết định số 172/QĐ-CTBCA ngày 19/4/2022 về việc ban hành kế hoạch triển khai áp dụng HĐĐT trên địa bàn tỉnh.

Cục Thuế tỉnh đã công bố “đường dây nóng” hỗ trợ người nộp thuế trong quá trình triển khai HĐĐT tất cả các ngày trong tuần và 24/24 giờ trong ngày. Phối hợp với các cơ quan liên quan chủ động đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn người nộp thuế triển khai HĐĐT bằng nhiều hình thức khác nhau. Để việc triển khai hoàn thành theo kế hoạch, các đơn vị trực thuộc Cục Thuế tỉnh cũng đã tập trung tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ để các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn thấy được lợi ích của việc áp dụng HĐĐT.

Tính đến hết 15/6, có 998/1.055 tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã đã thực hiện đăng ký HĐĐT, bằng 94,6%. Trong số đó, có 292/307 tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc sự quản lý của Phòng Thanh tra – Kiểm tra (Cục Thuế tỉnh), đạt 95,1%; 332/345 tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc sự quản lý của Chi cục Thuế khu vực Bắc Kạn – Bạch Thông – Chợ Mới, bằng 96,2%; 139/150 tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc sự quản lý của Chi cục Thuế khu vực Ba Bể – Ngân Sơn – Pác Nặm, bằng 92,7%; 145/148 tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc sự quản lý của Chi cục Thuế huyện Na Rì, bằng 97,8%; 90/105 tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc sự quản lý của Chi cục Thuế huyện Chợ Đồn, bằng 85,7%.

Kết quả trên cho thấy, mặc dù cơ quan Thuế các cấp đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tích cực tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về lợi ích, lộ trình chuyển đổi HĐĐT. Ngay từ khi bắt đầu triển khai, ngành Thuế đã làm việc với các tổ chức cung cấp dịch vụ HĐĐT; thông báo, yêu cầu các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị khẩn trương liên hệ với các đơn vị cung cấp giải pháp HĐĐT như: Trung tâm Kinh doanh VNPT Bắc Kạn, Viettel Bắc Kạn, Mobifone Bắc Kạn… để được hướng dẫn, đăng ký sử dụng HĐĐT.

Ngoài ra, quá trình thực hiện cũng thường xuyên đôn đốc nhưng do một số tổ chức, cá nhân còn chậm thực hiện HĐĐT, chính vì thế đã làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện của toàn ngành. Đến hết ngày 15/6, toàn tỉnh còn 57 tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã chưa thực hiện đăng ký HĐĐT.

Vì thế, để bảo đảm tiến độ thực hiện HĐĐT theo kế hoạch đã đề ra, tại Văn bản số 993/CTBCA-TTHT, ngày 16/6/2022, Cục Thuế tỉnh đã yêu cầu Phòng Thanh tra – Kiểm tra và các chi cục Thuế đôn đốc các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã chưa thực hiện phải đăng ký sử dụng HĐĐT.

Thời gian hoàn thành theo kế hoạch không còn nhiều, trong suốt những ngày vừa qua, các phòng chức năng, các đơn vị trực thuộc Cục Thuế tỉnh đã và đang nỗ lực cao nhất, thường xuyên nắm bắt, giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện HĐĐT. Toàn ngành đang phấn đấu để đến hết ngày 30/6/2022 hoàn thành 100% số lượng tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã đăng ký HĐĐT theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP./.