Về việc hưởng ứng đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh