Hiệp hội doanh nghiệp Tỉnh thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Kạn về đánh giá DDCI Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp Huyện, Thành phố và các Sở, Ban, Ngành

DDCI (Department & District Competitiveness Index) là chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện, thành phố và các sở, ban, ngành thể hiện mức độ hài lòng của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh về các khía cạnh khác nhau trong năng lực điều hành kinh tế và cải thiện môi trường kinh doanh của các địa phương, sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Nhằm phát huy được vai trò điều  hành của các sở ban ngành trên địa bàn tỉnh,thúc đẩy và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Để tối ưu hoá các mục tiêu đó, DDCI – chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện, thành phố và các sở, ban, ngành được Uỷ ban Nhân dân Tỉnh chỉ đạo, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh triển khai trên nền tảng số ddcibackan.vn/

Nền tảng DDCI chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện, thành phố và các sở, ban, ngành tại Bắc Kạn

 Đây là kênh thông tin kỳ vọng sẽ trở thành cú hích nâng cao năng lực điều hành, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tại tỉnh Bắc Kạn. Uỷ ban Nhân dân kỳ vọng cổng thông tin đánh giá DDCI của tỉnh sẽ đạt được một số mục tiêu đề ra như: 

 • Xây dựng hình ảnh thân thiện và cầu thị của chính quyền địa phương với hoạt động kinh doanh trên địa bàn tỉnh.
 •  DDCI là công cụ để đánh giá  kết quả điều hành đối với các sở, ngành, huyện thị cung cấp cho lãnh đạo tỉnh. Từ đó giám sát và chỉ đạo một cách khách quan và độc lập nhất.
 • Xác định được những thực tiễn tốt trong cải cách hành chính tại chính các đơn vị sở, ngành và huyện, thị, để từ đó nhân rộng ra các huyện hoặc sở, ngành khác.
 • Cải thiện hiệu quả hoạt động cho các đơn vị ngành huyện thị. DDCI hỗ trợ các lãnh đạo nhận diện những điểm mạnh cũng như những hạn chế để từ đó xác định được trọng tâm của vấn đề và có hướng cải cách phù hợp. 
 • Khuyến khích sự cạnh tranh, thi đua lành mạnh giữa các sở, ban, ngành và huyện, thị trong việc cải thiện mức độ hài lòng của nhà đầu tư, doanh nghiệp trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính tại mỗi đơn vị, cơ quan, từ đó góp phần vào nỗ lực chung của chính quyền tỉnh, thành phố trong việc tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho nhà đầu tư, doanh nghiệp.
 • Tạo ra kênh thông tin phản hồi rộng rãi, minh bạch và tin cậy để nhà đầu tư, doanh nghiệp tham gia đóng góp ý kiến đối với chính quyền địa phương và các sở, ngành trong việc nâng cao chất lượng điều hành và cải thiện môi trường kinh doanh tại địa phương.

Trên cơ sở đó đánh giá công tác điều hành của chính quyền địa phương và các sở, ban, ngành trong năm, nghiên cứu giải pháp để nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh những năm tiếp theo, đồng thời đề xuất giải pháp nhằm chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, tồn tại của những lĩnh vực được khảo sát

Theo đó, 08 chỉ số thành phần DDCI tỉnh Bắc Kạn nhằm đánh giá khách quan nhất về năng lực cạnh tranh cấp huyện, thành phố và các sở, ban, ngành thể hiện mức độ hài lòng của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh về các khía cạnh khác nhau trong năng lực điều hành kinh tế và cải thiện môi trường kinh doanh của các địa phương, sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn bao gồm: 

 1. Minh bạch thông tin
 2. Thái độ khi giải quyết công việc, TTHC với DN, HTX, HKD
 3. Chi phí thời gian khi thực hiện TTHC
 4. Tính năng động của huyện, thành phố, sở ngành
 5. Chi phí không chính thức
 6. Hỗ trợ DN, HTX, HKD trong hoạt động sản xuất kinh doanh
 7. Thiết chế pháp lý
 8. Tiếp cận đất đai

Thực hiện tốt chỉ đạo của UBNN Tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp Bắc Kạn đã triển khai và hoàn thành xuất sắc vượt mức kỳ vọng. Ddcibackan.vn/ ( DDCI Bắc Kạn) ra đời sẽ hoàn thành tốt mục tiêu đề ra nhằm thúc đẩy và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trên địa bàn tỉnh. Đây sẽ là bước chuyển mình mạnh mẽ và thu hút các nhà đầu tư, doanh nghiệp đầu tư vào Bắc Kạn trong thời gian tới nhờ áp dụng chuyển đổi số tại Tỉnh nhà.